Styremøte, 21. april 2016

Første styremøtet for året vart halde 21.04. Det var 4 saker på agendaen.

Nye medlemmar til styret
3 personar har meldt interesse. Me håpar fleire melder seg.

Fast dekke rundt ballbingen
Me vil få fastsett ein dato for asfaltering. Bebuarar i feltet kan henga seg på, og få ein grei pris. Informasjon vert sendt ut når det er klart.

Dugnad
Det er planlagt to dugnader i vår: 4. og 12. mai.

Årsmøte
Det vert halde eit forsinka årsmøte 26. mai. Informasjon er sendt ut.

TV-aksjonen 2015, 18. oktober

Velforeninga er forespurt av kommunen, om å stilla 4 bøssebærarar på aksjondagen, søndag 18. oktober. Me tek ikkje på oss å organisere dette, men me oppfordrar alle som kan om å melda seg hjå Frivilligsentralen i Lindås.

Les meir, og meld deg på her

Me får opplyst at det tek 1-2 timar å gå (evt. køyre) ei rute i Hillandsområdet. Innsamlinga foregår etter kl. 15.

Manglar medlemmar i styret

Styreleiaren vår flytta 01.10.15 og styret treng fleire medlemmar og gode kandidatar for leiarvervet. Velforeninga har god økonomi og mange planar som skal konkretiserast. Området rundt ballbana øvst i feltet skal forbetrast med støttemur og fast dekke rundt ballbingen.

Ta kontakt om du kan delta i styret og vera med å utvikla feltet vårt vidare.

Årsmøte, 16. februar 2015

Vil du vera med å bestemma kva som skal skje i feltet vårt, må du stilla på årsmøtet. Velforeninga har endeleg pengar, så i år kan me få noko gjordt. I fjor var me 17 deltakarar på årsmøtet, men me håpar engasjement er høgare i år, og endå fleire stiller. Bruk linkane under for å lesa årsmelding for fjoråret, og heile innkallinga.

Innkalling til årsmøte 2015 (PDF)

Årsmelding 2014 (PDF)

Fornya brøytekontrakt

Kontrakten med Nortrans Veg og Annlegg er fornya for vinteren 2014/2015. Det er ein fastprisavtale for brøyting og strøing av sidevegar. Ved større snømengder har dei ein fast timespris for å kjøra snø vekk. Det må evt. bestillast.

Nortrans har óg avtale med kommunen om brøyting av hovudvegen gjennom feltet, og brøytinga av sidevegar vil dei ta samstundes.

Vakttelefon: 469 73 414.