Dugnad, 31.05.2016

På tirsdag og torsdag denne veka er vi nødt til å utføre desse oppgåvene før asfaltering rundt bingen som skal skje neste veke:

  1. Grave to nye hol til dreneringskummer
  2. Støpe fast dreneringskummer
  3. Fjerne alt av busker og ugras rundt ballbingen
  4. Skrape vekk mose rundt muren som gjerdet står på
  5. Åpne opp gjerde mot nord/vest
  6. Sage vekk 1 stk gjerdestolpe
  7. Sprøyte heile området med ugrasmiddel

Håper mange har mulighet til å delta slik at dette blir fort unnagjort.

Ta med spade/grafse/trillebår/jernrive.

Asfaltering i veke 23

Me har inngått ein avtale med Tertnes Entreprenør, om asfaltering rundt ballbingen, og vedlikehald av sidevegar. Dette vil skje i midten av veke 23.

I forkant av asfalteringa vert det to dugnadar. Oppgåvene er i hovedsak å grava ned to nye kummer, og fjerna ugras og mose frå området som skal asfalterast.

Prisen for avretting med veigrus og asfaltering er kr. 213 per m2, inkl. mva. Dersom du vil henge deg på og asfaltere din egen innkjørsel, tar du direkte kontakt med Tertnes Entreprenør og viser til prisavtale med Hilland Vest Velforening.

Det vil ikkje bli tillegg for transport eller rigging av utstyr.

Kontaktperson hjå Tertnes Entreprenør a/s er:
Cato Halland
Tlf. 479 14 339

Styremøte, 18. mai 2016

Denne gongen gjekk møtet i hovudsak med til forebuing av årsmøtet.

Asfaltering
Ein av de næraste dagane vil me ha ei synfaring, for å sjå kva sidevegar som treng asfaltering. Har du tips, send ei melding til post@hillandvest.no.

Jonsokaftan
Me vil igjen prøva å få til eit arrangement jonsokaftan. Bålet byggjer me på dugnad, dagen før.

Nye medlemmar til styret
No er det totalt 5 personar som har meldt interesse for ein plass i styret.

Dugnad
Me tek sjølvkritikk på at forrige dugnad var dårleg planlagt. Oppgåver, og prioriteringa av dei, må vera fastsett, så ein lett kan setta folk i arbeid.

Styremøte, 21. april 2016

Første styremøtet for året vart halde 21.04. Det var 4 saker på agendaen.

Nye medlemmar til styret
3 personar har meldt interesse. Me håpar fleire melder seg.

Fast dekke rundt ballbingen
Me vil få fastsett ein dato for asfaltering. Bebuarar i feltet kan henga seg på, og få ein grei pris. Informasjon vert sendt ut når det er klart.

Dugnad
Det er planlagt to dugnader i vår: 4. og 12. mai.

Årsmøte
Det vert halde eit forsinka årsmøte 26. mai. Informasjon er sendt ut.

TV-aksjonen 2015, 18. oktober

Velforeninga er forespurt av kommunen, om å stilla 4 bøssebærarar på aksjondagen, søndag 18. oktober. Me tek ikkje på oss å organisere dette, men me oppfordrar alle som kan om å melda seg hjå Frivilligsentralen i Lindås.

Les meir, og meld deg på her

Me får opplyst at det tek 1-2 timar å gå (evt. køyre) ei rute i Hillandsområdet. Innsamlinga foregår etter kl. 15.