Hald bossoppstillingsplassen ryddig

Det er ikkje noko betre lenger nede i feltet.

Det er ikkje noko betre lenger nede i feltet.

No ligg det 8-10 bossspann slengt på oppstillingsplassen ved ballbingen. Ver snill å hald plassen ryddig. Det ser mildt sagt ikkje pent ut no.

Me oppmodar om å henta spannet same dag som ei har sett det ut.

Pass óg på at spanna ikkje er overfylte, og set ikkje ut sekkar som kattar, fuglar, eller vinden, riv utover.