Brøyting

Hovudvegen

Kommunen har ansvaret for brøyting og strøing av hovudvegen gjennom feltet.

Telefon på kvardagar, kl. 08.00–15.30: 56 37 50 00

Vakttelefon, kl. 15.30-08.00 og helg: 56 37 51 51

Kommunen har ei eiga meldingsteneste for rapportering av feil på veg. Les meir om det hjå kommunen.

Sidevegar

Me har skrive avtale om brøyting for sesongen 2023/24 med dei same som tek hovudvegen.

Faktura for brøyting og strøing vert levert ut ein gong i året, og er skilt vekk frå medlemskontigenten, som vert betalt for seg sjølv

Kontakt styret om du har spørsmål om brøytinga. E-post: styret@hillandvest.no.

Sidevegar og parkeringsplassar som velforeninga har ansvar for:

Brøytekant for Hilland Vest