Brøyting

Hovedvegen

Kommunen har ansvaret for brøyting og strøing av hovudvegen gjennom feltet. Les meir om det hjå kommunen.

Telefon på kvardagar, kl. 08.00–15.30: 56 37 50 00

Vakttelefon, kl. 15.30-08.00 og helg: 56 37 51 51

E-post: driftveg@alver.kommune.no

Sidevegar

Avtalen for brøyting av sidevegar har gått ut. Styret vil oppretta ein ny avtale før vintersesongen 2022/23.

Faktura for brøyting og strøing vert levert ut ein gong i året, og er skilt vekk frå medlemskontigenten, som vert betalt for seg sjølv.

Kontakt Terje Isdal om du har spørsmål om brøytinga.

Sidevegane som skal brøytast

Sidevegar som skal brøytast