Brøyting

Hovedvegen

Kommunen har ansvaret for brøyting og strøing av hovudvegen gjennom feltet. Les meir om det hjå kommunen.

Telefon på kvardagar, kl. 08.00–15.30: 56 37 50 00

Vakttelefon, kl. 15.30-08.00 og helg: 453 76 272

E-post: teknisk@lindas.kommune.no

Sidevegar

Me har ein ny avtale for brøyting og strøing av sidevegar vinteren 2019/2020. Denne vert finansiert av alle husstandar som ikkje har eigen innkjørsel mot hovudveg. Hilland Burettslag (Blokkena) bidreg med eit felles beløp.

Faktura for brøyting og strøing vert levert ut ein gong i året, og er skilt vekk frå medlemskontigenten, som vert betalt for seg sjølv.

Kontakt Terje Isdal om du har spørsmål om brøytinga.

Sidevegane som skal brøytast

Sidevegar som skal brøytast