Registrering av kontaktinformsjon

Ved å registrera deg her vel du å få informasjon frå velforeininga på e-post eller SMS.

    Eg godkjenner at velforeninga lagrar e-post, telefonnummer og husnummer for utsending av informasjon.