Dugnad, 31.05.2016

På tirsdag og torsdag denne veka er vi nødt til å utføre desse oppgåvene før asfaltering rundt bingen som skal skje neste veke:

  1. Grave to nye hol til dreneringskummer
  2. Støpe fast dreneringskummer
  3. Fjerne alt av busker og ugras rundt ballbingen
  4. Skrape vekk mose rundt muren som gjerdet står på
  5. Åpne opp gjerde mot nord/vest
  6. Sage vekk 1 stk gjerdestolpe
  7. Sprøyte heile området med ugrasmiddel

Håper mange har mulighet til å delta slik at dette blir fort unnagjort.

Ta med spade/grafse/trillebår/jernrive.