Dugnad 22.04.2017

Forslag til oppgåver:

  1. Plukke søppel i heile feltet
  2. Fjerne alt av busker og ugras i skråningen bak ballbingen
  3. Vedlikeholde postkassestativ

Håper mange har mulighet til å delta slik at dette blir fort unnagjort.

Ta med spade/grafse/trillebår/jernrive.