Haustdugnad 22.10.2022

Velkomen til haustdugnad
på førstkomande laurdag, 22.10 kl. 12.00 – Oppmøte ved ballbingen.

  • Bossplukking i heile feltet
  • Grusing av sti
  • Fjerning av busker og kratt
  • Stell av området rundt ballbingen
  • Demontering av basketkorger
  • Vedlikehald av ballbingen
  • Kosting av dekket i ballbingen

Ta gjerne med eigna reiskap.

Me kjem til å halda på utover dagen, så om du ikkje kan møta kl. 12.00 er det ingen problem å komma seinare. Det vert lett servering.