Klargjort for asfaltering

Takk til alle som var med på dugnaden i dag!

Alle oppgaver er gjennomført så det er ikkje behov for ei ny økt på torsdag som planlagt. Området er no klart for asfaltering neste veke.

Dei som ikkje hadde anledning å delta i dag, kan likevel få bidra litt då det er behov for å renske ugras rundt lekeområdet mot sør og vest mot veien.

22. juni treng vi og at fleire stiller for å klargjere bål og party-telt til jonsok feiring på nylagt fast dekke.

Klargjort for asfaltering

Klargjort for asfaltering

Klargjort for asfaltering

Avretta og planert før asfaltering

Avretta og planert før asfaltering