Vegen vidare

Hilland Vest Velforeining er no leia av eit midlertidig styre. Målet vårt er å legga til rette for eit nytt styre, som skal representera heile feltet, med unntak av Borettslaget Hilland Vardane (blokkene). Me vil arrangera eit årsmøte tidleg på nyåret, med forslag til nytt styre.

No i haust vil det verta arrangert eit medlemsmøte i midten av veke 44, der me kan møtast og lufta tankar om vegen vidare for velforeininga. Me vil senda ut ei ny innkalling, men alt no kan ein komma med innspel til oss på post@hillandvest.no eller kontaktskjemaet på nettsida vår, www.hillandvest.no.

Det er skrive ein ny brøyteavtale for vinteren, og det vil etter kvart verta sendt ut ein faktura. Det vil som tidlegare truleg koma på kr. 800,-. Meir informasjon om brøytinga finn ein på nettsida. Det vert inga medlemsavgift dette året.