Styremøte, 21. april 2016

Første styremøtet for året vart halde 21.04. Det var 4 saker på agendaen.

Nye medlemmar til styret
3 personar har meldt interesse. Me håpar fleire melder seg.

Fast dekke rundt ballbingen
Me vil få fastsett ein dato for asfaltering. Bebuarar i feltet kan henga seg på, og få ein grei pris. Informasjon vert sendt ut når det er klart.

Dugnad
Det er planlagt to dugnader i vår: 4. og 12. mai.

Årsmøte
Det vert halde eit forsinka årsmøte 26. mai. Informasjon er sendt ut.