Asfaltering i veke 23

Me har inngått ein avtale med Tertnes Entreprenør, om asfaltering rundt ballbingen, og vedlikehald av sidevegar. Dette vil skje i midten av veke 23.

I forkant av asfalteringa vert det to dugnadar. Oppgåvene er i hovedsak å grava ned to nye kummer, og fjerna ugras og mose frå området som skal asfalterast.

Prisen for avretting med veigrus og asfaltering er kr. 213 per m2, inkl. mva. Dersom du vil henge deg på og asfaltere din egen innkjørsel, tar du direkte kontakt med Tertnes Entreprenør og viser til prisavtale med Hilland Vest Velforening.

Det vil ikkje bli tillegg for transport eller rigging av utstyr.

Kontaktperson hjå Tertnes Entreprenør a/s er:
Cato Halland
Tlf. 479 14 339

TV-aksjonen 2015, 18. oktober

Velforeninga er forespurt av kommunen, om å stilla 4 bøssebærarar på aksjondagen, søndag 18. oktober. Me tek ikkje på oss å organisere dette, men me oppfordrar alle som kan om å melda seg hjå Frivilligsentralen i Lindås.

Les meir, og meld deg på her

Me får opplyst at det tek 1-2 timar å gå (evt. køyre) ei rute i Hillandsområdet. Innsamlinga foregår etter kl. 15.

Manglar medlemmar i styret

Styreleiaren vår flytta 01.10.15 og styret treng fleire medlemmar og gode kandidatar for leiarvervet. Velforeninga har god økonomi og mange planar som skal konkretiserast. Området rundt ballbana øvst i feltet skal forbetrast med støttemur og fast dekke rundt ballbingen.

Ta kontakt om du kan delta i styret og vera med å utvikla feltet vårt vidare.