Jonsokfeiringa er avlyst

Det vert ikkje noko arrangement på Jonsokaftan i år grunna det ekstraordinære forbodet mot bruk av eld utandørs.