Jonsok- / Sankthansfeiring, 2022

Det vert bålbrenning og grilling ved ballbingen, kl. 18.00 på torsdag.

Ta med grillmat, drikka, og noko å sitja på. Kanskje òg eit campingbord, om du har.

Foto: Gjert Holtan, 2016

Jonsok / Sankthansfeiring

Alle er invitert til Jonsok / Sankthansfeiring fredag 23.06.2017 kl. 1800 i ballbingen med bålbrenning, grilling og aktiviteter for store og små.

Det kjem invitasjon i postkassen til alle.

Dugnad 22.04.2017

Forslag til oppgåver:

  1. Plukke søppel i heile feltet
  2. Fjerne alt av busker og ugras i skråningen bak ballbingen
  3. Vedlikeholde postkassestativ

Håper mange har mulighet til å delta slik at dette blir fort unnagjort.

Ta med spade/grafse/trillebår/jernrive.

Styremøte 07.12.2016

Notat frå styremøtet 07. desember 2016

Til stades: Terje Isdal, Mats Ellingsen, Patrick Tvedt, Gjert Holtan og Hilde Midthaug (Jarle S. Færøy kunne ikkje delta)

Diskuterte saker:

Biler som parkerer i veien, m.m.

Kjøretøy som er parkert langs vei må flyttes til tilvist parkeringsareal da de står til hinder for brøyting og for utrykningskjøretøy. Styret minner også generelt om at areal avsatt til gjesteparkering ikke skal brukes til permanent parkering for beboere i feltet. Veier og parkering kjem på plass, men det kan fort ta fleire år.. Styret følger dette opp.

Drenering langs fjellside

Bebuarar har gått saman og utført dreneringsarbeid langs fjellsida for å få vekk overflatevatn.

Sikring av skrent

Skrent må sikrast då det går ein mykje brukt sti og skuleveg oppe på fjellskrenten.

Rekkefølgekrav felt 7-2

Før felt 7-2 kan igangsettast må utbyggar forholde seg til gjeldande rekkefølgekrav.  Vi følger dette opp og får klarhet i kva krav det er snakk om.

Bossplasser

Oppfordre om å ta inn spann etter tømming.

Hastighet gjennom feltet

Det er 30 sone i heile feltet, men svært ofte blir det observert biler/personer som ikkje respekterer dette.

Dugnad

Vi må ha opp igjen gjerdet på nordsida av bingen, men ønsker å tilpasse åpningen slik at det vil være mulig å trille inn ein normal tillhengar. Postkassestativ er ikkje velforeninga ansvarlig for, men vi foreslår å oppfordre til maling og vedlikehold som oppgaver ifm. dugnadane våre.

Brøyting

Tore Gjerstad skal utføre vintervedlikeholdet også denne sesongen.

Neste styremøte

Neste styremøte blir tidlig i februar 2017

Dugnad, 31.05.2016

På tirsdag og torsdag denne veka er vi nødt til å utføre desse oppgåvene før asfaltering rundt bingen som skal skje neste veke:

  1. Grave to nye hol til dreneringskummer
  2. Støpe fast dreneringskummer
  3. Fjerne alt av busker og ugras rundt ballbingen
  4. Skrape vekk mose rundt muren som gjerdet står på
  5. Åpne opp gjerde mot nord/vest
  6. Sage vekk 1 stk gjerdestolpe
  7. Sprøyte heile området med ugrasmiddel

Håper mange har mulighet til å delta slik at dette blir fort unnagjort.

Ta med spade/grafse/trillebår/jernrive.

Asfaltering i veke 23

Me har inngått ein avtale med Tertnes Entreprenør, om asfaltering rundt ballbingen, og vedlikehald av sidevegar. Dette vil skje i midten av veke 23.

I forkant av asfalteringa vert det to dugnadar. Oppgåvene er i hovedsak å grava ned to nye kummer, og fjerna ugras og mose frå området som skal asfalterast.

Prisen for avretting med veigrus og asfaltering er kr. 213 per m2, inkl. mva. Dersom du vil henge deg på og asfaltere din egen innkjørsel, tar du direkte kontakt med Tertnes Entreprenør og viser til prisavtale med Hilland Vest Velforening.

Det vil ikkje bli tillegg for transport eller rigging av utstyr.

Kontaktperson hjå Tertnes Entreprenør a/s er:
Cato Halland
Tlf. 479 14 339

Styremøte, 18. mai 2016

Denne gongen gjekk møtet i hovudsak med til forebuing av årsmøtet.

Asfaltering
Ein av de næraste dagane vil me ha ei synfaring, for å sjå kva sidevegar som treng asfaltering. Har du tips, send ei melding til post@hillandvest.no.

Jonsokaftan
Me vil igjen prøva å få til eit arrangement jonsokaftan. Bålet byggjer me på dugnad, dagen før.

Nye medlemmar til styret
No er det totalt 5 personar som har meldt interesse for ein plass i styret.

Dugnad
Me tek sjølvkritikk på at forrige dugnad var dårleg planlagt. Oppgåver, og prioriteringa av dei, må vera fastsett, så ein lett kan setta folk i arbeid.