Jonsok- / Sankthansfeiring, 2022

Det vert bålbrenning og grilling ved ballbingen, kl. 18.00 på torsdag.

Ta med grillmat, drikka, og noko å sitja på. Kanskje òg eit campingbord, om du har.

Foto: Gjert Holtan, 2016