Manglar medlemmar i styret

Styreleiaren vår flytta 01.10.15 og styret treng fleire medlemmar og gode kandidatar for leiarvervet. Velforeninga har god økonomi og mange planar som skal konkretiserast. Området rundt ballbana øvst i feltet skal forbetrast med støttemur og fast dekke rundt ballbingen.

Ta kontakt om du kan delta i styret og vera med å utvikla feltet vårt vidare.