Faktura for brøyting i vinter

Det vil i løpet av oktober komme ein faktura på kr. 800, med forfallsdato 15.11.2014, for brøyting og strøing, til alle bustader som ikkje har utkjørselen direkte ut i hovedgata gjennom feltet. Total faktura lyder på kr. 40000,- så det er viktig at alle betaler det dei skal.

Hilland Buretslag (blokkene) vert i henhold til tidligere avtale fakturert 20% eller kr. 8000,-

Det er framleis nokon som har gløymt å betale inn årets kontingent på kr. 500,-